prepis kadek

Richard

Aký je trend v televízii? Nové zámky koľko ľudí sleduje aj regionálne spravodajstvo a udržuje sa to sledovanosť alebo tiež ide skôr dole?

Norbert Kádek

No podľa nejakých našich informácií, ktoré som prednedávnom zisťoval aj nejakú štatistiku, tak najprv s tou sledovanosťou by som povedal toľko, že ja si myslím, že je to tak zastabilizované. A všeobecne máme tak zachytené 1 číslo, že to je keďže môžem povedať, že nie sme len mestská, ale aj regionálna televízia, tak máme pokrytie zhruba na úrovni zhruba 40km v okolí nových zámkov. Tak táto lokálna televízia čo máme zafixované je okolo 100000 sledovateľov.

Richard

Ale toto nikto sa v tom čase menilo, či sa to udržuje aj z minulosti.

Norbert Kádek

Ono nie takto, uh, pokiaľ keď sme nabehli na digitálne vysielanie v roku 2000. 13 tak nejak to znamená, že šírenie išlo už aj vzduchom, tak tam sledovanosť sa podstatne zvýšila uh pokiaľ viem tak posledné roky je to také stagnujúce, to znamená, že ani sa to nezvyšuje ani sa to neznižuje. Je to zhruba zhruba asi na tej by som povedal rovnakej úrovni, teda tá krivka. Uh môžem k tomu povedať toľko, že čo sa týka vekovej kategórie, tak samozrejme novozámockú televíziu u televíziu sleduje viac menej skupina seniorov, to znamená starší ľudia. Je to spôsobené aj tým, že tí starší ľudia natoľko nechodia na internet, keďže máme vysielanie aj cez internet, cez www.republiku to možno aj viete. Takže vy nás budete sledovať aj cez internet. Pk ale samozrejme toto by bolo preferované viac menej u počítam mladej generácie, takže takže k tomu asi toľko uh alebo kľudne pýtajte sa ďalej.

Richard

Hm, akým spôsobom sleduje televíziu najviac divákov vy 100 to už trošku teraz načrtli, že je tam digitálne vysielanie aj to klasické káblové vysielanie a máme teda má teda väčší úspech práve na tom facebooku, na tom internete alebo v tom klasickom vysielaní.

Norbert Kádek

Práve posledný rok sme sa viac zamerali na sociálnej siete, keďže chceme ísť trendom a chceme viac osloviť mladých ľudí mladú generáciu, tak sme si vytýčili také ciele, že budeme aktívnejší na sociálnej sieti, to znamená na facebooku, respektíve na instagrame. Dosť sme to teraz tak akože rozbehli? A tam dám. Tam sledovanosť sa nám sa nám krásne zvyšuje, čo sme postrehli, dokonca máme tam sledovanosť niektorých vstupov alebo alebo reportáží. Hm tak. Číslo že 16005 1000 8000 čo? Predtým ani nebývalo. Takže s týmto týmto trendom by sme naozaj chceli zvýšiť tú aktivitu na sociálnych sieťach, aby ľudia o nás, teda aj mladí, viac vedeli a tam vlastne prezentujeme výsledok našej práce.

Richard

Je momentálne prioritou viac. Práve tento facebook a tieto nové médiá alebo zostáva prioritou klasické vysielanie vždycky v piatok o tej 18 tej.

Norbert Kádek

Uh pozrite sa, keďže sme vysielateľmi a máme na to oprávnenie licenciu, autorizáciu, ktorú sme museli prebehnúť v rámci nového zákona pred rokom uh alebo predĺžiť si licenciu. Ale hovorí sa tomu podľa najnovšieho je to autorizácia hm na vysielanie, tak určite chceme sa stále naďalej ten trend proste zamerať sa na nato vysielanie.

Richard

Tak to je. Hlavnou cieľovou skupinou spomínali 100, že tí seniori sú takou dominantnou diváckou základňou, ale nako n ztq v cieli pripravuje relácie pre každého v meste. Alebo je to skôr tá stredná generácia a tí seniori?

Norbert Kádek

No poviem úprimne, keďže sme zazmluvnení z mestom a máme zmluvu o vysielaní z mestom, tak. Hm s vlastne aj z tej zmluvy vyplýva, že to zameranie je viac menej pre tú staršiu vekovú skupinu. Nie že by som teraz nejak chcel niečo dehonestovať, ale napríklad keď dávame reportáže či už z knižnice, či už z múzea či už zo škôl zo škôlok ucha rôzne verejného, kultúrno spoločenské podujatia na území mesta, ktoré vlastne organizuje mesto, tak uh. Toto ja si myslím, že viac menej zaujme tú strednú a staršiu kategóriu ako tých mladých, takže z toho mi tak logicky vychádza, že s týmto charakterom vysielania alebo reportáži skôr asi zrejme oslavujeme. Oslavujeme tú strednú a staršiu generáciu.

Richard

Televízia mala v minulosti mnohých redaktorov a kameramanov, z ktorých mnohí chodili aj na strednú školu napríklad alebo celkovo v médiách začínali. Aký je celkovo ten kolektív televízie nové zámky a prečo dávate príležitosti práve takto mladým ľuďom?

Norbert Kádek

Pozrite sa ja si myslím a práve včera som sa s niekým o tom bavil už niekoľkokrát, že novozámocká televízia je takým dobrým štartom pre mladých ľudí, ktorí teda tu dostanú možnosť pracovať a chcú pracovať. Ja som v tejto brandži naozaj veľmi dobrým štartom pre aj kariéru. Pre vyššiu kariéru by som povedal pracovať v iných médiách komerčných veľkých médiách, pretože ak môžem spomenúť pri tejto príležitosti veľa odchovancov, práve novozámockej televízie dnes pracuje v známych veľkých komerčných televíziách a sú pomerne známymi redaktormi. Takže my my sme takým. Tak je takou, nechcem to nazvať, že pôrodnicou pre pre týchto dobrých dobrých budúcich potencionálnych redaktorov reportérov, ale ale ono v praxi to naozaj je, tak nechcem ani menovať, ale máme ich naozaj zopár, či sú to redaktori, či sú to technici kameramani, ktorí sa dnes vypracovali. Samozrejme už pracujú v iných médiách a nie v novozámockej televízii na na veľmi slušnú úroveň.

Richard

Funguje teda napríklad aj nejaké taká forma zaučenia, či už napríklad pre tých stredoškolákov, lebo určite je to náročnejšie pracovať s niekým, kto ešte ma tie časové záväzky čo sa týka tej školy napríklad.

Norbert Kádek

Áno určite funguje. Uh, vlastne toto sme naštartovali už niekoľko rokov dozadu. Uh, mali sme tu kolegu, ktorý začal ešte ako dá sa povedať stredoškolák, respektíve vysokoškolák. Tak, ktorý počas toho ako u nás praxoval aj úspešne ukončil školu sám samostatným redaktorom uh. Samozrejme, ďalší sú vždy veľmi radi privítame, pokiaľ je to teda v našich možnostiach, lebo aj my máme svoje kap. City uh tak nie je problém, pokiaľ niekto má záujem, aby sa zaučil, či už to je strihanie ci či už to je správna forma moderovania správna forma točenia reportáží hm, máme tu tím, ktorý ktorý. Rád, teda si myslím, že pomôže.

Richard

Možno by sme mohli aj trochu poradiť, lebo mnoho ľudí aj na vlastnej fakulte masmediálnej komunikácie, či už síce vysoká škola, ale stále sú to samozrejme študenti, ktorí v tejto oblasti začínajú. Aké sú práve tie predpoklady, ako sa dostať do regionálnej televízie?

Norbert Kádek

Pozrite sa, ja si myslím, že to nie je ani také zložité, veď títo študenti a lebo absolventi hm či už masmediálnych fakúlt alebo teda mediálnych fakúlt sami vedia dobre, z ktorého mesta alebo z ktorej obce pochádzajú. A dneska môžem povedať, že už každé mesto, každá, skoro každá obec má vlastnú televíziu. V 1 rade by som vychádzal z toho, že uch nech sa neboja osloviť. V mieste svojho bydliska uh, tieto tieto spoločnosti. Teda vysielateľov a nech sa skúsia s nimi dohodnúť. Samozrejme. Existujú pokiaľ viem aj nejaké tie brigádnické odborné praxe, ktoré aj. Predpokladám, že musia. Absolvovať študenti týchto fakúlt a je to pre nich nie je veľké plus, jednak si splnia svoj úkol, že dostanú papier soš templom, že absolvovali tú prax a zároveň zároveň si to ozaj sa môžu aj hneď zdokonaľovať. Teda môžu sa zaúčať, môžu praxovať a práve ten tím, ktorý pracuje v tých jednotlivých regionálnych televíziách, je od toho, aby aby v tom podporujú. Keďže keďže to aj študujú.

Richard

Stáva sa často, že prechádzajú takíto študenti napríklad po skončení školy aj do trvalého pracovného pomeru. Už teda ako klasickí redaktori kameramani, prípadne technici.

Norbert Kádek

No môžem povedať, že dostali dobré aj áno keď vychádzam od seba, že z vlastnej z vlastnej skúsenosti, ktorú sme tu prežili a prežívame, tak môžem povedať, že áno, že v podstate tí, ktorí tu pracujú alebo pracovali a majú záujem nejak tú. Zostať v nejakom tom pracovnom pomere, pokiaľ samozrejme to pracovné Miesta a možnosti dovolia, pretože všetko je obmedzené. Tiež nie sme spoločnosť, ktorá. By by som povedal nejak bola na tom som ved nedobre pretože jednak žijeme z. Z peňazí mestá to znamená zo zmluvy, z ktorej nám vyplývajú a dostávame nejaké financie, ale musím úprimne povedať, že nie je to postačujúce na chod chod prevádzky, pretože okrem toho, že tu máme nejakých zamestnancov uh potrebujeme platidiel žije, potrebujeme platiť. Samozrejme mzdy potrebujeme platiť vysielač každý mesiac, ktorý máme v prenájme energie, cítime tú krízu energie vyššiu nájom išiel hore. Eh potom je tam so za ktoré musíme platiť poplatky. Takže ono keď sa to všetko tak dá dokopy, tak my sa musíme naozaj snažiť získať peniaze aj z reklamnej činnosti, čo nám dovoľuje zákon, pretože sme obchodná spoločnosť a samozrejme aj o to sa snažíme. Máme tu tím aj včetne mňa, aby sme nejakú reklamnú činnosť, to znamená osloviť nejaké podnikateľské subjekty, že ju vypracujeme alebo spracujeme nejaké reklamné spoty, ktoré odvysiela, ale odvysielame v našej televízii. Samozrejme za nejaký poplatok. V zmysle či už cenníka alebo alebo individuálnej dohody mi ten pokles trošku cítime. Jednak to spôsobil korýt. Teraz sa bavil. O tej reklamnej činnosti. Je tam pokles, nehovoriac o tom, že prišla kríza uh to znamená vojnový stav na ukrajine medzi ruskom a ukrajinou. Prenáša sa to do celej Európy. Oslavujeme už teraz ku koncu roka mnohých podnikateľov ako budúcom roku spolupracovať. Či budú na sebe aké zmluvy reklame a propagácií a mnohí od toho ústupu, keďže tiež šetria náklady a samozrejme viete, aké to je, keď je kríza, keď spoločnosti naozaj sú finančne na tom zle a náklady sa zvyšujú tak 1 čo vyhadzujú je. Reklamy keď si myslím, že. Možnože je to najsprávnejší krok, ale žiaľ ten trend cítime, že mnohé spoločnosti a firmy a podnikateľské subjekty idú týmto trendom, že vypúšťať reklamou takisto nemáme zmluvy aj s okolitými obcami, že robíme vlastne rozhovory so starostami, propagujeme činnosť jednotlivých obcí, podarilo sa nám aj uh. Toto čo môžem povedať, brať ako úspech? Ale aj tu to už máme avízo od mnohých starostov, že žiaľ, keďže toto sú financie verejné a musia prejsť nejakým tým schvaľovaním obecných zastupiteľstiev, tak mnohých miest a týmto neschválili na rok 24. Takže túto my budeme cítiť ten výpadok. A uvidíme ako ako ako to zvládneme, no budeme sa naozaj veľmi, veľmi snažiť.

Richard

Nové zámky je z časti so samosprávou prepojená práve touto zmluvou. Sám 100 teraz spomínali, že vlastne tie financie úplne stačia. Je potrebné to do kryť aj z tej reklamy. Tá kríza teda zatiaľ zasiahla televízie celkom intenzívne. Akými spôsobmi sa to plánuje riešiť? Budú mať nejaké nové spôsoby tej reklamy alebo niečo také.

Norbert Kádek

No riešime to toto tento stav je už pretrváva niekoľko rokov riešime to samozrejme šetriacimi opatreniami, to znamená v spoločnosti uh sme sa snažili naozaj výdavkovú časť čo najviac okresať uh. Kde vieme, tam sa snažíme ušetriť, ale myslím si, že túto sme už na tom bode, kde už sa asi viac nedá. To znamená, keď spomeniem kancelárie kancelárske priestory, za ktoré platíme, tak sme nepotrebné kancelárie odovzdali späť. Hm, ja som sa presťahoval do menšej kancelárie, máme tu štúdiou, kde ktoré teda potrebujeme, takže toto už neviem viac okresať túto ale máme nejakú úsporu. Ďalej uh, máme tam úsporu na. Služobné telefóny. Tam sme museli urobiť nejaké si two mzdovej časti. Samozrejme tiež sme urobili nejaké úspory, len tam tiež viete mzdové náklady, to sú veľmi citlivé záležitosti, proste alfa omega pre pracujúceho človeka je však v podstate všetci chodíme do práce kvôli mzde hm, bolo tu aj trend znižovania stavu zamestnancov, ale. To uh tiež môže potom viesť k nejakému. Zhoršeniu kvalitatívnom zhoršeniu našej produkcie, takže tam tiež musíme veľmi opatrne, takže asi takto.

Richard

Ak sa snažíte zaujať práve tých mladých ľudí, lebo predsa len nie je to síce prejdite na kategórie ale 1 z kategórií sledovateľov. Takže ako sa snažíte zaviesť práve túto generáciu a mnoho ľudí častejšie hovorila o tom, že regionálne televízie v budúcnosti už úplne nevidia, báli sa práve ich zániku. Aký máte na toto názor? Vy mala regionálna televízia miesto aj v tom novom svete.

Norbert Kádek

Ja osobne si myslím, že mám na toto taký názor, že? Áno, v každom meste je trend určitých skupín ľudí alebo možno aj hm uh zástupcov ľudu, to znamená poslancov, že načo vlastne mesto podporuje takéto spoločnosti a teda vysielateľov o mestských. Keď to pred nedávno som sa stretol s takým názorom aj tu u nás, žiaľ. Že veď to nikto nepozerá. Zbytočne tam idú peniaze, treba to zrušiť čo mám informácie aj v okolitých mestách a obciach. Tak isto nikto to nesleduje a nie je to úplne tak. Ja si myslím, že je to veľmi vhodná propagácia a prezentácia, prezentácia činnosti mesta, činnosti jednotlivých, o zácií, čo mnohí ľudia veľakrát ani nevedia. My takto vlastne zblížime tú činnosť. To je len taký príklad, že točíme na nejakej škole alebo škôlke nejakú akciu a tá babička si zapne novozámockú televíziu a vidí tam svojho vnúčika alebo vnučku alebo niekoho známeho a hneď ju to poteší. Príde ju to teda. Pri srdiečku a toto sú tie obrovské devízy, tie plusy, ktoré ktoré musíme mať podľa mňa na zreteli ďalej. Je to činnosť mesta. Veľakrát tá kritika, ktorá ide zo strany ľudí, ktorí si nejak iným. Okom všímajú veci a my to odprezentujeme a hlbšie do hlbšej, teda záležitosti, lebo notlivých problémov. A potom tí ľudia keď si to pozriem tak pochopia, že aha, tak predsa len je to takto. Takže ja si myslím, že toto sú aspekty, ktoré ktoré netreba zanedbať a práve toto je tá budúcnosť pre tieto televízie. Otázka je. Že uh štát hm. Podľa mňa znevýhodňuje tieto lokálne televízie, pretože stále majú navrch tie komerčné televízie. Hm, stále sú uprednostňované komerčné televízie oproti lokálnym televíziám. Tým pádom, lebo boli sme si na rovinu. Bez peňazí sa nedá toho veľa vyčarovať. Uh naozaj k tomu, aby sme niečo. Zvládli, vyprodukovali hm vždy treba, žiaľ tie finančné prostriedky a my s nimi až tak neoperujeme. Takže uh uvidíme, čo prinesie budúcnosť bola nejaká novela mediálneho zákona. Myslím, že v minulom roku uh. Prišli tam nejaké schvaľovacie procesy. Pokiaľ viem predseda spolku. Lokálnych televízií na Slovensku spolu tos, ktorého sme aj členom teraz je tam nové vedenie. Je tam pán rizman, ktorý veľmi intenzívne za nás bojuje. Môžem povedať aj pochváliť, ktorý aj vyjednáva na úrovni ministerstva kultúry. Ako pomôcť lokálnym televíziám uh môj názor je to, že by mohli existovať aj nejaké či už dotácie od štátu, alebo nejaké projekty na uh teraz eurofondov, ktoré by sme mohli čerpať ako ako lokálne televízie. Či už na vysielanie alebo na zlepšenie kvality, teda na úrovni techniky. Toto sú všetko veci, ktorými by bolo dobré sa naozaj zaoberať a. Ja to beriem tak, že ak veľa ľudí aj dnes hovorí, že aj tak pôjdu tieto televízie lokálne do zániku, pretože je internet, už to za pár rokov nikto nebude pozerať. Sú telefóny, sú facebooky. Hm. Áno chápem. Či pohnútky ľudí, ktorí to povedia ale na 2. Strane. Naozaj ešte my musíme myslieť na tých seniorov, ktorí. Ktorí to sledujú, ktorí to vidia. Ktorí si to radi pozrú a ja si myslím, že to číslo to číslo je stále celkom slušné.

Richard

Ako tie regionálne televízie konkurujú práve týmto digitálnym médiám? No spomeňme si napríklad na internetové vysielanie, že aj takto sa dostáva na ten nový trh.

Norbert Kádek

Tak my ja si myslím, že v tomto sme urobili maximum a robíme maximum, že máme naozaj aj internetové vysielanie, to znamená cez hm túto webovú stránku republiku máme webovú stránku, ktorá. Ktorá, uh, ktoré je položka archívu, kde si ľudia môžu kľudne pozrieť aj archívne zábery. Ak nestihli toto sú všetko. Vlastne sme tu na úrovni, na úrovni tých veľkých komerčných televízií nehovoriac. O tom že. Sme prešli na hd vysielanie v tomto roku už fungujeme ako cez hd vysielanie, to znamená tá kvalita vysielania je o niečo vyššia. Hm šetko je to investícií, takže ja. To si myslím, že nespíme, že ideme trendom. Hm len máme tu značku uh lokálnej televízie a. Hm možno že by to ani ani zo strany divákov by sa to nemalo takto ako zanedbávať, ale samozrejme svedčí to aj o tom, že dostávame stále maily ďakovné maily. Ľudia si pozreli tú a tú takú reportáž a naozaj nám ďakujú, že ako sme to spracovali, že sa to odvysielalo a povedzme si na rovinu komerčné televízie takýmto. Záležitostiam veľakrát ani nevenujú pozornosť. Dneska je neviem, či pri tejto príležitosti je vhodné, aby som to povedala. Dneska je trend urobiť senzáciu bulvár, hm, veľa vecí negatívnych vysielať, ja stále hovorím, my sme televízia, ktorá vysiela pozitívne veci, pozitívne správy, ktoré potešia ľudí. Keďže kdežto keď si zapnete večer doma nemenované veľké komerčné televízie, tak je tam toľko negativizmu. Tí ľudia sú potom frustrovaní, negatívny, smutný, veľakrát. Takže uh. My práveže v tomto máme úplne iné myslenie aj úplne iný trend. Toto všade hovorí.

Richard

A tento rok vlastne samosprávy, zvyšovanie daní, keďže vlastne štát aj minulý rok im zobral veľmi veľkú časť rozpočtu, ako sa to dotkne práve regionálnych televízií, niečo 100 už načrtli, ale. Podporíme stojaté tak isto ako predtým. Alebo sa táto situácia dotkne aj mestských médií?

Norbert Kádek

No toto je presne to čo som načrtol, že keďže som aj poslanec uh mestského zastupiteľstva u nás, tak toto je vlastne ten problém, ktorý som načrtol a ja si myslím, že to je celoslovenský problém. Proste neviem v našom meste, že? Uh naozaj budúci rok bude znižovanie podielových daní pre obce a mestá obce aj tým pádom budú musieť škrtať, robiť vo výdavkovej časti šetriace opatrenia. Uh pravdepodobne prídu nepopulárne krát uh kroky pre občanov miest a obcí, teda regiónov v zmysle navýšenia daní veškerých daní poplatkov, to znamená komunálne odpady, daň z nehnuteľností, daň za psa a tak ďalej. Ale bohužiaľ. Ten trend je vysoká inflácia. A dá sa odzrkadľuje aj tu a nadviaže na to to že áno bol trend, že prečo televíziu takto podporiť škrtať, škrtať len môžem povedať i. Keď ešte sme. Neschválili, keďže zastupiteľstvo bude až teraz v decembri, zatiaľ sme neschválili návrh rozpočtu, ale môže tak. Pri zoradiť alebo povedať? Veď ono to nie je tajomstvo, že vyzerá to tak, že zostaneme na úrovni uh. Hm minulého alebo tohto roka, i keď ja som samotne ako štatutár žiadal navýšenie, tak bohužiaľ vyzerá to tak, že sa nedohodneme a zostaneme na úrovni roku 20 2. I keď boli. Trendy znížiť to idem pre televíziu. Ja som s tým veľmi tvrdo nesúhlasil, tak sme spravili taký kompromis, že by sme zostali na tejto úrovni. To znamená. Keďže ja mám. Výmer, keďže vyššie a príjmy vyzerá to tak, že sa tiež nebudú navyšovať. Keďže z jak som spomenul štát príjmov a reklamná činnosť nie je dôvod. Žiaľ, aby sa navyšovala uh tak tak. Vyzerá to tak, že ten rok 24 bude ťažký pre nás a naozaj budeme si musieť premyslieť, hm? Ako prežiť?

Richard

Ako vnímate posun v médiách ako celok už 100 naznačili, že ako vnímate možno tie veľké médiá, ako vplývajú na tých divákov, lebo je to v existuje už 20 rokov opäť bolo to 20. Výročie v roku 2021. Ako si myslíte, že sa to práve zmenilo? Ten mediálny svet?

Norbert Kádek

Tak ja si pamätám, keď táto televízia začala, vtedy som zhodou okolností pracoval na mestskom úrade uh, keď som po tom ako pracoval v inej oblasti, ale pamätám si vzniká aj získanie e licencie sa hovorí 1 reportáže na kolene robené. Tých časoch ešte v iných priestoroch a keď to tak zhrniem, čo sa týka našej televízie novozámockej, tak môžem povedať, že za tých 20 rokov je tu obrovský posun hm či už po kvalitatívnej, ale aj kvantitatívnej stránke. Hm, vysielame naozaj veľmi pestro, máme šikovný tím, veľa ľudí, áno sa tu už otočilo, mnohí odišli, ja som už tiež, nechcem sa k tomu vracať, že sú dnes. Vo veľkých komerčných televíziách veľmi známymi a úspešnými redaktormi, moderátormi alebo alebo technikmi kameraman. A to je vlastne aj naša vizitka. To človeka tak hreje pri srdci, že niekde je to aj díky nám, že sa tu to teda ten štart. Tej praxe mali práve práve u nás. Čo sa týka tej perspektívy. No ja si myslím, že to čo sa vybudovalo za tých 20 rokov hm. Koľko práce sa tu urobilo? Veľmi veľká škoda to všetko zahodiť uh tú prácu len tak a proste. Lebo tým pádom celý tím by prišiel vlastne o prácu. Uh. Neviem to asi takto, že? Keby sme to vyskúšali, že to vysielanie by nešlo ja neviem mesiac 2. Tak možno potom tie ohlasy by prišli, že by ľudia začali volať, písať, že čo sa deje uh nepozerá sme, my sme pozerali a kde to je zrazu nie je alebo je to len na internete, ale my nemáme my ne dní tomu nerozumieme, aby sme to pozerali cez internet, pretože môžem spomenúť, že mali sme takúto situáciu. Pred asi 3 rokmi, keď sme prešli na iný vysielač iný kanál, inú frekvenciu, čo sme museli podľa zákona bol tam výpadok asi 2 3 týždne. V januári a verím, že s veľmi veľa ľudí sa mi ozývalo, že čo sa deje, prečo nevysiela televízia? To znamená, že máme tých sledovateľov.

Richard

Ďakujeme teda veľmi pekne. Aj som sa spýtala, že ak by vám to nevadilo, či by som si len nebol skočiť, len že by sme. Ja som vám spravil takú rýchlu fotku do toho rozhovoru.

Norbert Kádek

Môže byť. Samozrejme budem rád, len potrebujem to aspoň deň 2 dopredu vedieť uh chceli by 100 to ešte raz v tomto roku.

Richard

No a najlepšie bolo, že kebyže to vieme nejak tento alebo budúci týždeň žeby som prišiel dojem ZPA za to by sme za chvíľku vybavili.

Norbert Kádek

Jasné, není problém len už dopredu viem, že zajtra som mimo utorok som mimo stredu som mimo. Takže do si poprípade tak zafixujte, že zajtra utorok a stredu mine v podstate pondelok alebo štvrtok piatok budúci týždeň by sme sa vedeli.

Richard

Dalo by sa vám ten pondelok?

Norbert Kádek

Áno uh. Mám tam, mám tam už dosť nejaké veci hm bolo by dobre, mne to stačí v podstate buď zajtra, že mi napíšete v priebehu dňa, že asi o koľkej, aby som potom odpísal, že či mi to vyhovuje ja neviem doobeda alebo poobede.

Richard

Takže samozrejme tak zajtra vám teda ešte napíšem ohľadom toho pondelka.

Norbert Kádek

No dobre ďakujem aj ja veľmi pekne, že 100 mi dali túto možnosť a prajem vám všetko dobré nech sa darí nech 100 stále takto naladení a proste vlastne aj táto vaša práca niekde aj nám pomáha, takže ďakujem aj ja.

Richard

Ďakujem veľmi pekne. Vážime si váš čas.


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *